donderdag, 30 april, 2015 - 17:35

Als deel van de campagne rond efficiënt antibioticagebruik in de intensieve veehouderij door Boerenbond en partners werd een filmpje gemaakt over de risico’s van onnodig antibioticagebruik.

 

Antibiotica worden te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s:

woensdag, 29 april, 2015 - 10:25

Het meest recente lastenboek van het kwaliteitslabel van Colruyt Group omvat nieuwe regels over het gebruik van antibiotica bij varkens. Colruyt Group ondersteunt de doelstellingen van AMCRA om tegen 2020 het antibioticagebruik met 50% te verminderen. Daarom werden verscheidene van de aanbevelingen van AMCRA overgenomen in het lastenboek voor de producenten van varkensvlees.

woensdag, 22 april, 2015 - 17:06

A fact sheet explaining the Responsible Use of medicines in animals, as well as EPRUMA's role and objectives.

woensdag, 22 april, 2015 - 14:35

Via roadshows gaf AMCRA de afgelopen jaren toelichting over haar rol in het antibioticumbeleid bij dieren in België. Ze stelde de geschreven adviezen voor en bracht onderwerpen zoals de resistentieproblematiek en algemene bioveiligheidsprincipes dichter bij de veehouder en dierenarts.  

AMCRA trekt nu opnieuw te velde met een volledig nieuw programma.

woensdag, 22 april, 2015 - 14:15

BEMEFA heeft een nieuwe applicatie laten ontwikkelen voor het opmaken en versturen van elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders via smartphone en tablet. Zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten krijgen een gepaste oplossing aangeboden voor het aanmaken en respectievelijk verwerken van voorschriften.

dinsdag, 7 april, 2015 - 11:24

Voor de tijdelijke ondersteuning van de wetenschappelijk eenheid van AMCRA zijn wij op zoek naar een gemotiveerde data-analist (m/v) met goede kennis van datamanagement en –analyse en informatietechnologie.

Meer info

woensdag, 11 maart, 2015 - 21:14

In het kader van het project ‘AB Register’ hebben 2500 deelnemende varkenshouders tussen december 2014 en januari 2015 hun eerste periodieke bedrijfsrapport gekregen. De wetenschappelijke eenheid data-analyse is ondertussen begonnen met de controle en validatie van de gegevens voor het volgende periodieke bedrijfsrapport, waarin alle registraties van 2014 worden verwerkt. Dit tweede rapport wordt verwacht in mei 2015. Daarnaast wordt er ook volop nagedacht over een eerste rapport voor het benchmarken van verschaffers.

woensdag, 11 maart, 2015 - 21:04

Op 1 maart is de nieuwe versie van de Code der Plichtenleer voor dierenartsen in voege getreden.

De Hoge Raad van de Orde der dierenartsen wenst bijzondere aandacht te besteden aan het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, enkel indien nodig, na diagnose door de dierenarts en mits begeleidend advies van de dierenarts over het goede gebruik ervan aan de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren. In Art. 33 bis wordt tevens verwezen naar de aanbevelingen van de OIE met betrekking tot de meest kritisch belangrijke antibiotica voor dieren- en volksgezondheid, nl. de fluoroquinolones en de cefalosporines van de derde en vierde generatie. Deze antibiotica zijn als rode, derde keuze middelen ingedeeld in de formularia van AMCRA.

maandag, 23 februari, 2015 - 11:56

Drie EU-instellingen die wetenschappelijke steun verlenen aan het bewaken van de voedselveiligheid en de volksgezondheid hebben samen een rapport geschreven over antibioticagebruik bij mens en dier. EFSA, ECDC en EMA stellen een aantal zaken vast, bijvoorbeeld dat het gebruik niet in alle lidstaten even hoog ligt en dieren meer antibiotica consumeren dan mensen, maar moeten ook toegeven dat het hen soms aan data ontbrak om conclusies te kunnen trekken.

maandag, 19 januari, 2015 - 13:47

In januari 2015, bestaat AMCRA precies drie jaar. Drie jaar jong of drie jaar oud, het is maar hoe je het bekijkt. Eén ding is zeker: in die drie jaar is er heel veel gebeurd binnen AMCRA en misschien nog meer gezegd en geschreven over AMCRA. Er werd gediscussieerd over datacollectiesystemen, sensibilisatie, formularia, depots, enz. Er werd veel nagedacht, vergaderd en gecommuniceerd over wie, wat en hoe maar misschien af en toe te weinig over het waarom!

Lees verder de nieuwsjaarsbrief 2015 over drie jaar AMCRA:

 

Pagina's