dinsdag, 7 juli, 2015 - 11:41

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde werd door AMCRA een som twv €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend kaderend binnen de onderwerpen ‘antibioticaresistentie, het belang van correct en rationeel gebruik van antibiotica en van ziektepreventie door toepassen van alternatieven voor antibiotica, zoals vaccinatie, goede bioveiligheid en hygiëne’.

dinsdag, 30 juni, 2015 - 14:46

Reductie antibiotica gebruik bij kalveren 'in 100 seconden'

maandag, 22 juni, 2015 - 13:00

Het 6de BelVet-SAC rapport werd voorgesteld op 22 juni 2015 en omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2014. De BelVet-SAC studie is uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in opdracht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

maandag, 22 juni, 2015 - 12:34

De totale verkoop van antibiotica bij dieren kent in 2014 een lichte stijging van 1,1% uitgedrukt in mg per kg biomassa. Dit resultaat staat in schril contrast met de substantiële daling die in de afgelopen 2 jaren werd vastgesteld (telkens bij benadering -6,5%). De stijging in gebruik in 2014 situeert zich zowel bij de met antibiotica gemedicineerde voormengsels als bij de andere antibiotica.

donderdag, 30 april, 2015 - 17:35

Als deel van de campagne rond efficiënt antibioticagebruik in de intensieve veehouderij door Boerenbond en partners werd een filmpje gemaakt over de risico’s van onnodig antibioticagebruik.

 

Antibiotica worden te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s:

woensdag, 29 april, 2015 - 10:25

Het meest recente lastenboek van het kwaliteitslabel van Colruyt Group omvat nieuwe regels over het gebruik van antibiotica bij varkens. Colruyt Group ondersteunt de doelstellingen van AMCRA om tegen 2020 het antibioticagebruik met 50% te verminderen. Daarom werden verscheidene van de aanbevelingen van AMCRA overgenomen in het lastenboek voor de producenten van varkensvlees.

woensdag, 22 april, 2015 - 17:06

A fact sheet explaining the Responsible Use of medicines in animals, as well as EPRUMA's role and objectives.

woensdag, 22 april, 2015 - 14:35

Via roadshows gaf AMCRA de afgelopen jaren toelichting over haar rol in het antibioticumbeleid bij dieren in België. Ze stelde de geschreven adviezen voor en bracht onderwerpen zoals de resistentieproblematiek en algemene bioveiligheidsprincipes dichter bij de veehouder en dierenarts.  

AMCRA trekt nu opnieuw te velde met een volledig nieuw programma.

woensdag, 22 april, 2015 - 14:15

BEMEFA heeft een nieuwe applicatie laten ontwikkelen voor het opmaken en versturen van elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders via smartphone en tablet. Zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten krijgen een gepaste oplossing aangeboden voor het aanmaken en respectievelijk verwerken van voorschriften.

woensdag, 11 maart, 2015 - 21:14

In het kader van het project ‘AB Register’ hebben 2500 deelnemende varkenshouders tussen december 2014 en januari 2015 hun eerste periodieke bedrijfsrapport gekregen. De wetenschappelijke eenheid data-analyse is ondertussen begonnen met de controle en validatie van de gegevens voor het volgende periodieke bedrijfsrapport, waarin alle registraties van 2014 worden verwerkt. Dit tweede rapport wordt verwacht in mei 2015. Daarnaast wordt er ook volop nagedacht over een eerste rapport voor het benchmarken van verschaffers.

Pagina's