dinsdag, 24 november, 2015 - 10:26

Vilt TeeVee trok samen met UGent onderzoekster Merel Postma en AMCRA voorzitter Jeroen Dewulf naar het varkensbedrijf van Rik Bogaert om te leren hoe een aangepaste bedrijfsvoering het gebruik van antibiotica kan terugdringen.

vrijdag, 20 november, 2015 - 13:58

De 25ste editie van Expovet liet ook AMCRA, het Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, niet aan zich voorbijgaan. Zes dierenartsen, allen practicus én vertegenwoordiger van één van de diersectoren, werden uitgenodigd voor een debat om hun mening te kennen over het veterinair antibioticabeleid in België voor de nabije toekomst. Dankzij een votingsysteem werd ook aan het publiek een stem gegeven. Zij werden daardoor toeschouwer én actieve deelnemer aan het debat.

Hoe denkt de dierenarts in tussentijd over de vooropgestelde AMCRA reductiedoelstellingen?

Van de noodzaak tot reductie van het antibioticagebruik was alvast de meerderheid (84%) van de aanwezige dierenartsen overtuigd. Een reductie van 50% van het totaal gebruik tegen 2020 was volgens 41% van de aanwezigen een haalbare kaart. De haalbaarheid van een reductie van 75% van de meest kritische middelen werd in vraag gesteld: slechts 31% achtte dit mogelijk. Anderzijds werd de 50% reductiedoelstelling voor de gemedicineerde voeders tegen 2017, door 80% van de deelnemers ingeschat als zijnde realiseerbaar.

woensdag, 18 november, 2015 - 00:00

Naar jaarlijkse gewoonte wordt 18 november aangegrepen als Europese ‘Antibiotic Awareness Day’, een dag waarop initiatieven in de kijker worden geplaatst met als doel de problematiek rond antibioticaresistentie aan te pakken. Deze dag wordt voor het eerst ook gekaderd in de ‘week voor bewustwording rond antibiotica’, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [1], waaraan ook de Wereld Dierengezondheidsorganisatie (OIE) [2] actief deelneemt.

 

maandag, 19 oktober, 2015 - 13:43

In samenwerking met de Expovetcommissie organiseert AMCRA een debat tijdens Expovet en dit op zaterdag 24 oktober om 14u30.

vrijdag, 9 oktober, 2015 - 18:30

Tijdens deze studienamiddag stellen alle BAPCOC werkgroepen hun activiteiten en resultaten voor. Ook de werkgroep veterinair antibioticabeleid van BAPCOC en AMCRA komen aan bod.

vrijdag, 9 oktober, 2015 - 18:16

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

maandag, 5 oktober, 2015 - 09:17

De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

maandag, 28 september, 2015 - 10:50

Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s:

  • Er kan resistentie ontstaan.
  • Behandelingen verliezen hun effect wanneer ze echt nodig zijn waardoor productieverliezen
    kunnen worden geleden.
  • Resistente kiemen bij dieren vormen ook een bedreiging voor de gezondheid bij de mens.

Denk daarom goed na over antibioticagebruik! Bescherm je dieren, jezelf en je medemens en gebruik antibiotica alleen als het echt moet!

woensdag, 23 september, 2015 - 11:27

Dierenartsen die niet nauwkeurig omgaan met het gebruik van antibiotica, kunnen daarvoor sinds 1 maart van dit jaar door hun Orde op het matje worden geroepen. 

dinsdag, 22 september, 2015 - 13:10

Drie jaar geleden werd er in ons land een kenniscentrum (AMCRA) opgericht om een rationele reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij mogelijk te maken. De sensibilisering draait ondertussen op volle toeren maar we komen van ver. Van heel ver zelfs, zo leert ons het doctoraatsonderzoek van Bénédicte Callens (UGent). 

Pagina's