vrijdag, 9 oktober, 2015 - 18:30

Tijdens deze studienamiddag stellen alle BAPCOC werkgroepen hun activiteiten en resultaten voor. Ook de werkgroep veterinair antibioticabeleid van BAPCOC en AMCRA komen aan bod.

vrijdag, 9 oktober, 2015 - 18:16

In België voert het CODA jaarlijks, in opdracht van het FAVV, antibioticagevoeligheidstesten uit bij bacteriën, afkomstig van gezonde voedselproducerende dieren.  Hanon en co-auteurs (Prev Vet Med, 2015) merkten voor verscheidene geteste antibiotica een daling op in het voorkomen van antibioticaresistentie bij Escherichia coli tussen 2011 en 2014, geïsoleerd bij klinisch gezonde vleeskalveren, vleeskippen en vleesvarkens.

maandag, 5 oktober, 2015 - 09:17

De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

maandag, 28 september, 2015 - 10:50

Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s:

  • Er kan resistentie ontstaan.
  • Behandelingen verliezen hun effect wanneer ze echt nodig zijn waardoor productieverliezen
    kunnen worden geleden.
  • Resistente kiemen bij dieren vormen ook een bedreiging voor de gezondheid bij de mens.

Denk daarom goed na over antibioticagebruik! Bescherm je dieren, jezelf en je medemens en gebruik antibiotica alleen als het echt moet!

woensdag, 23 september, 2015 - 11:27

Dierenartsen die niet nauwkeurig omgaan met het gebruik van antibiotica, kunnen daarvoor sinds 1 maart van dit jaar door hun Orde op het matje worden geroepen. 

dinsdag, 22 september, 2015 - 13:10

Drie jaar geleden werd er in ons land een kenniscentrum (AMCRA) opgericht om een rationele reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij mogelijk te maken. De sensibilisering draait ondertussen op volle toeren maar we komen van ver. Van heel ver zelfs, zo leert ons het doctoraatsonderzoek van Bénédicte Callens (UGent). 

dinsdag, 7 juli, 2015 - 11:41

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde werd door AMCRA een som twv €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend kaderend binnen de onderwerpen ‘antibioticaresistentie, het belang van correct en rationeel gebruik van antibiotica en van ziektepreventie door toepassen van alternatieven voor antibiotica, zoals vaccinatie, goede bioveiligheid en hygiëne’.

dinsdag, 30 juni, 2015 - 14:46

Reductie antibiotica gebruik bij kalveren 'in 100 seconden'

maandag, 22 juni, 2015 - 13:00

Het 6de BelVet-SAC rapport werd voorgesteld op 22 juni 2015 en omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2014. De BelVet-SAC studie is uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in opdracht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

maandag, 22 juni, 2015 - 12:34

De totale verkoop van antibiotica bij dieren kent in 2014 een lichte stijging van 1,1% uitgedrukt in mg per kg biomassa. Dit resultaat staat in schril contrast met de substantiële daling die in de afgelopen 2 jaren werd vastgesteld (telkens bij benadering -6,5%). De stijging in gebruik in 2014 situeert zich zowel bij de met antibiotica gemedicineerde voormengsels als bij de andere antibiotica.

Pagina's