maandag, 4 juli, 2016 - 09:23

Persbericht over de evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2015

maandag, 13 juni, 2016 - 11:19

AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

dinsdag, 17 mei, 2016 - 14:05

De ontwikkeling van een datacollectiesysteem om gebruik van antibiotica bij productiedieren tot op individueel bedrijfsniveau in kaart te brengen, is onmiskenbaar belangrijk om het antibioticagebruik bij dieren in België te doen dalen en de resistentieproblematiek aan te pakken. ‘Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016’ werd dan ook opgenomen bij de actiepunten van de leden-sectoren van AMCRA om de 2020 reductiedoelstellingen te kunnen behalen.

maandag, 9 mei, 2016 - 14:59

AMCRA is verheugd met de komst van Dr. Fabiana Dal Pozzo als nieuwe coördinator en opvolger van Evelyne De Graef.

Fabiana behaalde het diploma van diergeneeskunde in 2003 aan de Universiteit van Bologna in Italië, gevolgd door een doctoraat in de diergeneeskunde in 2007. Vanaf 2008 werkte ze bij de Faculteit Diergeneeskunde van Luik in het Departement van infectieziekten en parasitaire ziekten.

maandag, 9 mei, 2016 - 14:58

Als medeoprichter en actief lid van AMCRA heeft de Nederlandstalige Orde der Dierenartsen sinds 2012 de vertegenwoordiging van de dierenartsen binnen AMCRA op zich genomen. Sinds de stichting van AMCRA vzw heeft de Orde der Dierenartsen een vruchtbare rol gespeeld via talrijke initiatieven in het kader van het streven naar een duurzaam antibioticagebruik in de diergeneeskunde. De Orde der Dierenartsen heeft besloten om ingaand vanaf 1 januari 2016 de samenwerking binnen AMCRA vzw als werkend lid en bestuurder van AMCRA te beëindigen.

maandag, 9 mei, 2016 - 14:56

Door de stuurgroep van AMCRA (FAVV, fagg en Bapcoc) werd gevraagd om voorstellen op te maken voor het stimuleren van het gebruik van vaccins bij voedselproducerende dieren.

maandag, 25 april, 2016 - 10:00

AMCRA streeft naar een reductie van 75% in het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica, de zogenaamde rode producten, bij dieren in België tegen 2020. Deze reductiedoelstelling maakt deel uit van het Visie 2020 plan, het sectorbrede plan voor het antibioticabeleid in België tot 2020, gedragen door de partners van AMCRA. 

vrijdag, 29 januari, 2016 - 09:17

AMCRA verheugt zich over de resolutie in verband met  de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.  Deze resolutie is voor AMCRA een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Volgens de resolutie is er voor Vlaanderen, vanuit zijn eigen bevoegdheden een specifieke taak weggelegd voor sensibilisering, preventie, advisering, landbouwinvesteringssteun en promotie van gezonde landbouwproducten. Hierbij wordt onder meer verzocht om verder in te zetten op bewustmaking van betrokkenen, het vrijmaken van kredieten voor onderzoek naar alternatieven, het in de verf zetten van de bedrijfseconomische voordelen van een verminderd gebruik, enz.

dinsdag, 5 januari, 2016 - 16:29

Eind november 2015 hebben Chinese wetenschappers een tot dan onbekend gen, het mcr‐1, in bacteriën ontdekt. Dit gen veroorzaakt bij bacteriën een nieuwe vorm van resistentie tegen het antibioticum colistine. In België is midden december het gen in één bacterie afkomstig uit kippenvlees teruggevonden. Volksgezondheid en het FAVV laten weten dat er momenteel  geen gevaar is voor de bevolking en herinnert eraan dat vlees van gevogelte sowieso altijd zeer goed moet gekookt of gebakken worden en dat een goede hygiëne in de keuken noodzakelijk is.

dinsdag, 5 januari, 2016 - 15:58

Eind november werd bekend dat in China een nieuwe vorm van colistine resistentie werd teruggevonden in bacteriën op vlees, in voedselproducerende dieren en in ziekenhuispatiënten (Liu et al., 2015). Dit nieuws is verontrustend aangezien het gaat om een horizontaal overdraagbare resistentiedeterminant.  

Pagina's