maandag, 9 mei, 2016 - 14:56

Door de stuurgroep van AMCRA (FAVV, fagg en Bapcoc) werd gevraagd om voorstellen op te maken voor het stimuleren van het gebruik van vaccins bij voedselproducerende dieren.

maandag, 25 april, 2016 - 10:00

AMCRA streeft naar een reductie van 75% in het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica, de zogenaamde rode producten, bij dieren in België tegen 2020. Deze reductiedoelstelling maakt deel uit van het Visie 2020 plan, het sectorbrede plan voor het antibioticabeleid in België tot 2020, gedragen door de partners van AMCRA. 

vrijdag, 29 januari, 2016 - 09:23

Binnen AMCRA zijn we op zoek naar een nieuwe voltijdse, polyvalente coördinator. Solliciteren kan tot 15 februari.

vrijdag, 29 januari, 2016 - 09:17

AMCRA verheugt zich over de resolutie in verband met  de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.  Deze resolutie is voor AMCRA een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Volgens de resolutie is er voor Vlaanderen, vanuit zijn eigen bevoegdheden een specifieke taak weggelegd voor sensibilisering, preventie, advisering, landbouwinvesteringssteun en promotie van gezonde landbouwproducten. Hierbij wordt onder meer verzocht om verder in te zetten op bewustmaking van betrokkenen, het vrijmaken van kredieten voor onderzoek naar alternatieven, het in de verf zetten van de bedrijfseconomische voordelen van een verminderd gebruik, enz.

dinsdag, 5 januari, 2016 - 16:29

Eind november 2015 hebben Chinese wetenschappers een tot dan onbekend gen, het mcr‐1, in bacteriën ontdekt. Dit gen veroorzaakt bij bacteriën een nieuwe vorm van resistentie tegen het antibioticum colistine. In België is midden december het gen in één bacterie afkomstig uit kippenvlees teruggevonden. Volksgezondheid en het FAVV laten weten dat er momenteel  geen gevaar is voor de bevolking en herinnert eraan dat vlees van gevogelte sowieso altijd zeer goed moet gekookt of gebakken worden en dat een goede hygiëne in de keuken noodzakelijk is.

dinsdag, 5 januari, 2016 - 15:58

Eind november werd bekend dat in China een nieuwe vorm van colistine resistentie werd teruggevonden in bacteriën op vlees, in voedselproducerende dieren en in ziekenhuispatiënten (Liu et al., 2015). Dit nieuws is verontrustend aangezien het gaat om een horizontaal overdraagbare resistentiedeterminant.  

dinsdag, 24 november, 2015 - 10:26

Vilt TeeVee trok samen met UGent onderzoekster Merel Postma en AMCRA voorzitter Jeroen Dewulf naar het varkensbedrijf van Rik Bogaert om te leren hoe een aangepaste bedrijfsvoering het gebruik van antibiotica kan terugdringen.

vrijdag, 20 november, 2015 - 13:58

De 25ste editie van Expovet liet ook AMCRA, het Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, niet aan zich voorbijgaan. Zes dierenartsen, allen practicus én vertegenwoordiger van één van de diersectoren, werden uitgenodigd voor een debat om hun mening te kennen over het veterinair antibioticabeleid in België voor de nabije toekomst. Dankzij een votingsysteem werd ook aan het publiek een stem gegeven. Zij werden daardoor toeschouwer én actieve deelnemer aan het debat.

Hoe denkt de dierenarts in tussentijd over de vooropgestelde AMCRA reductiedoelstellingen?

Van de noodzaak tot reductie van het antibioticagebruik was alvast de meerderheid (84%) van de aanwezige dierenartsen overtuigd. Een reductie van 50% van het totaal gebruik tegen 2020 was volgens 41% van de aanwezigen een haalbare kaart. De haalbaarheid van een reductie van 75% van de meest kritische middelen werd in vraag gesteld: slechts 31% achtte dit mogelijk. Anderzijds werd de 50% reductiedoelstelling voor de gemedicineerde voeders tegen 2017, door 80% van de deelnemers ingeschat als zijnde realiseerbaar.

woensdag, 18 november, 2015 - 00:00

Naar jaarlijkse gewoonte wordt 18 november aangegrepen als Europese ‘Antibiotic Awareness Day’, een dag waarop initiatieven in de kijker worden geplaatst met als doel de problematiek rond antibioticaresistentie aan te pakken. Deze dag wordt voor het eerst ook gekaderd in de ‘week voor bewustwording rond antibiotica’, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [1], waaraan ook de Wereld Dierengezondheidsorganisatie (OIE) [2] actief deelneemt.

 

maandag, 19 oktober, 2015 - 13:43

In samenwerking met de Expovetcommissie organiseert AMCRA een debat tijdens Expovet en dit op zaterdag 24 oktober om 14u30.

Pagina's