woensdag, 14 september, 2016 - 16:13

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik werd door AMCRA een som twv €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend kaderend binnen de onderwerpen ‘antibioticaresistentie, het belang van correct en rationeel gebruik van antibiotica en van ziektepreventie door toepassen van alternatieven voor antibiotica, zoals vaccinatie, goede bioveiligheid en hygiëne’.

woensdag, 14 september, 2016 - 16:12

Net voor het begin van het zomerreces werd het mobiel formularium voor productiedieren, hond, kat en paard gelanceerd. Dierenartsen die vertrouwd waren met de boekjes kunnen dus nu de volledig geactualiseerde inhoud (Tweede Editie, 2016) raadplegen op www.e-formularium.be. Na een eenmalige gratis online registratie en van zodra de persoonlijke account geactiveerd is kan men volop gebruik maken van dit zeer toegankelijk formularium via pc, smartphone of tablet.

woensdag, 14 september, 2016 - 16:08

Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sect

woensdag, 3 augustus, 2016 - 11:38

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bindt verder de strijd aan tegen antibioticaresistentie en publiceert een informatiebrochure over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

 

maandag, 4 juli, 2016 - 09:38

Het zevende BelVetSAC rapport omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2015. Het betreft dus data over het gebruik van antibacteriële middelen bij zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Om het gebruik in verhouding tot het aantal aanwezige dieren te kunnen plaatsen wordt als noemer de biomassa berekend als de som van de geproduceerde kilogrammen varkens-, pluimvee- en rundveevlees in België in 2014 aangevuld met het aantal aanwezige melkkoeien vermenigvuldigd met hun metabool gewicht.

maandag, 4 juli, 2016 - 09:23

Persbericht over de evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2015

maandag, 13 juni, 2016 - 11:19

AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

dinsdag, 17 mei, 2016 - 14:05

De ontwikkeling van een datacollectiesysteem om gebruik van antibiotica bij productiedieren tot op individueel bedrijfsniveau in kaart te brengen, is onmiskenbaar belangrijk om het antibioticagebruik bij dieren in België te doen dalen en de resistentieproblematiek aan te pakken. ‘Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016’ werd dan ook opgenomen bij de actiepunten van de leden-sectoren van AMCRA om de 2020 reductiedoelstellingen te kunnen behalen.

maandag, 9 mei, 2016 - 14:59

AMCRA is verheugd met de komst van Dr. Fabiana Dal Pozzo als nieuwe coördinator en opvolger van Evelyne De Graef.

Fabiana behaalde het diploma van diergeneeskunde in 2003 aan de Universiteit van Bologna in Italië, gevolgd door een doctoraat in de diergeneeskunde in 2007. Vanaf 2008 werkte ze bij de Faculteit Diergeneeskunde van Luik in het Departement van infectieziekten en parasitaire ziekten.

maandag, 9 mei, 2016 - 14:58

Als medeoprichter en actief lid van AMCRA heeft de Nederlandstalige Orde der Dierenartsen sinds 2012 de vertegenwoordiging van de dierenartsen binnen AMCRA op zich genomen. Sinds de stichting van AMCRA vzw heeft de Orde der Dierenartsen een vruchtbare rol gespeeld via talrijke initiatieven in het kader van het streven naar een duurzaam antibioticagebruik in de diergeneeskunde. De Orde der Dierenartsen heeft besloten om ingaand vanaf 1 januari 2016 de samenwerking binnen AMCRA vzw als werkend lid en bestuurder van AMCRA te beëindigen.

Pagina's