dinsdag, 14 maart, 2017 - 08:46
donderdag, 2 maart, 2017 - 11:39

AMCRA lanceert publi-reportages met veehouders die succesvol de switch wisten te maken naar een verminderd gebruik van antibiotica.

In de eerste publi-reportage getuigt landbouwer Bart Vergote van zijn overstap naar een verminderd gebruik van antibiotica en de concrete resultaten die het hem heeft opgeleverd. De samenwerking met zijn dierenarts staat ook centraal in dit succesverhaal. 

De publi-reportage wordt uitgezonden op verschillende momenten op Plattelands TV en kan ook herbekeken worden op het AMCRA Youtube kanaal via de onderstande link. 

donderdag, 23 februari, 2017 - 16:09

Carbapenemase producerende bacteriën (CPE-bacteriën) werden teruggevonden in varkensgehakt van een kleinhandel in België in het kader van de monitoring van de antibioticaresistentie van indicatorkiemen. Deze informatie werd gepubliceerd in een recent rapport van EFSA en ECDC. Carbapenem is een antibioticum dat niet mag worden gebruikt bij voedselproducerende dieren in Europa en dus ook niet in België.

maandag, 20 februari, 2017 - 14:11

In het voorjaar van 2016 werd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) een online toepassing gelanceerd dat toelaat alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren (SANITEL-MED). 

De verplichte registraties van diergeneeskundige antibiotica voor leg- en braadkippen, varkens en vleeskalveren zal starten VANAF 27 februari 2017. Er kan vrijblijvend gebruik gemaakt worden van het systeem voor rundvee. 

maandag, 6 februari, 2017 - 10:43

DGZ heeft de resultaten van de resistentiedata van 2016 gepubliceerd op basis van pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif). DGZ heeft de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes. Zo kun man een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie. 

dinsdag, 15 november, 2016 - 10:28

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

maandag, 14 november, 2016 - 11:11

Met de steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen om collega-veehouders en diereigenaars op te roepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie. De getuigenissen worden uitgezonden tijdens de ‘Antibiotic Awareness Week’ door middel van tv-spots op Plattelands-TV en zullen nadien herhaald worden gedurende een periode van 6 maanden. De campagne draagt bij tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC.

 

maandag, 14 november, 2016 - 10:56

Op vrijdag 18 november, ter gelegenheid van de European Antibiotic Awareness Day, organiseert BAPCOC een studienamiddag ‘Voorbeelden van goede praktijken om antibioticaresistentie te verminderen’. Het programma van het symposium brengt u « best practices » in al zijn verschillende aspecten vanuit het “One Health” perspectief.

woensdag, 19 oktober, 2016 - 11:59

In het M-news van september 2016 gaven we een overzicht van de factoren met de grootste impact op het antibioticumverbruik op Vlaamse melkveebedrijven op basis van de resultaten verkregen in het project Duurzame Melkveehouderij.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat een goede mastitisbehandelstrategie met het oog op het behouden van een goede uiergezondheid niet noodzakelijk een lager antibioticumverbruik betekent en omgekeerd.

dinsdag, 18 oktober, 2016 - 16:01

Recent lanceerde pharma.be animal health, de Belgische vereniging van diergeneesmiddelenproducenten, een campagne om de veehouderij bewust te maken van het belang van verantwoord gebruik van antibiotica. De campagne loopt in hoofdzaak via de landbouwpers.

Ze kadert binnen het engagement dat de sector op 30 juni jongstleden opnam, bij de ondertekening van het antibiotica Convenant.

Pagina's