donderdag, 19 juli, 2012 - 09:46

De werkgroep ‘ZnO’ heeft als doelstelling een advies te formuleren met betrekking tot het gebruik van ZnO als alternatief voor antibiotica in de varkenssector. Een eerste vergadering van deze werkgroep vond plaats eind juni.
In verschillende landen wordt ZnO via het voeder verstrekt aan gespeende biggen, wat resulteert in gunstige productieresultaten en een gedaald aantal behandelingen met antibiotica tegen diarree.
 

donderdag, 19 juli, 2012 - 09:08

De werkgroep ‘datacollectie’ heeft als doelstelling een advies te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie binnen België van een elektronische gegevensbank van het antibioticagebruik per doeldier tot op niveau van de dierenarts en de veehouder. Dit advies wordt binnenkort gefinaliseerd.

donderdag, 19 juli, 2012 - 08:55

In functie van de realisatie van de strategische doelstellingen voor het eerste werkjaar, stelde AMCRA werkgroepen per diersoort of -groep (varkens, pluimvee, en rundvee met subgroepen melkvee, vleeskalveren en vleesvee) samen. Iedere werkgroep kwam reeds verschillende malen samen om autoregulerende voorstellen voor een duurzaam en verantwoord antibioticagebruik te bespreken en te bundelen. Ook voor het opstellen van bedrijfsgezondheidsgidsen met formularium, een tweede taak voor deze werkgroepen, werden reeds voorbereidende stappen gezet.

zondag, 17 juni, 2012 - 20:57

1st AMCRA Seminar: Alternatives for Antibiotics in Animal Production
Invitation

The Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals (AMCRA) has the privilege to invite you to its first seminar on ‘Alternatives for Antibiotics in Animal Production’.
This seminar will take place on the 18th of October 2012 in the Pacheco room of the Brussels’ Finance Tower,
Pachecolaan 13, 1000 Brussels.
 

zondag, 17 juni, 2012 - 12:54

Huvepharma introduceerde 2 jaar geleden een doseringscalculator
Om mee te gaan met zijn tijd en het gebruik van deze calculator nog gemakkelijker te maken heeft  deze firma nu ook een app ontwikkeld voor smartphones.
Deze app kan alles wat zijn voorganger kan : je kan gebruik maken van de standaard waarden (gemiddelde waarden van water- en drinkopname die  die erin gestopt  zijn),
je kan het water- en/of voerverbruik zelf instellen en tenslotte kan je ook de dagdosering van een groep dieren uitrekenen. Deze app is ontwikkeld voor varkens en pluimvee

maandag, 28 mei, 2012 - 15:48

Het is eindelijk zover. De lancering van onze website is een feit.
Via deze site willen we ons richten naar dierenartsen, veehouders, wetenschappelijke en overheidsinstanties, raadgevers en sympathisanten van AMCRA, bekommerd om het dierenwelzijn en de volksgezondheid, en dit zowel nationaal als internationaal.
Antibioticaresistente bacteriën kennen geen grenzen. De toenemende globalisering werkt verspreiding van resistente kiemen in de hand. Resistente bacteriën van dieren kunnen ook een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

woensdag, 23 mei, 2012 - 17:41

23 januari 2012

Surveillance antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België:

periode 2007-2010

vrijdag, 27 april, 2012 - 09:32

BEMEFA bereidt een convenant met het Voedselagentschap voor over het gebruik van antibiotica. Tegen juni moet de ondertekening ervan rond zijn. “Hiermee tonen wij aan dat we onze inspanningen rond gemedicineerde voeders willen verderzetten en zelfs uitbreiden”, zei Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA tijdens de algemene vergadering van de federatie in Oud-Turnhout.

maandag, 23 januari, 2012 - 00:00

In België daalt het gebruik van antibiotica in de veehouderij, maar niet snel genoeg. Tussen 2007 en 2009 gebruikten veehouders 12,8 procent minder antibiotica. Het tweede BelVet-SAC rapport wijst uit dat deze positieve trend in 2010 voorzichtig doorzet (-1,6%). Boeren gebruikten minder farmaceutica, maar kochten wel 16,3 procent meer antimicrobiële voormengsels bij mengvoederfabrikanten. In verhouding tot de veestapel blijft België bij de grootste gebruikers van Europa.

Pagina's