donderdag, 4 oktober, 2012 - 08:39

Het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is in 2011 niet gedaald. Boerenbond erkent de verantwoordelijkheid van de veehouderij maar vraagt de overheid om steun bij de implementatie van initiatieven die het antibioticagebruik helpen reduceren. Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan een plan van aanpak. Een datacollectiesysteem dat het antibioticagebruik door elke veehouder en dierenarts in kaart brengt, blijkt cruciaal.

woensdag, 3 oktober, 2012 - 11:28

Boerenbond erkent de verantwoordelijkheid van de veehouderij maar vraagt de overheid om steun bij de implementatie van initiatieven die de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij moeten helpen realiseren. De initiatieven zijn het resultaat van grondig overleg dat de voorbije maanden plaatsvond tussen alle betrokkenen, dit in de schoot van AMCRA waaraan ook Boerenbond actief participeert. Een voorstel van initiatieven wordt binnenkort bekendgemaakt. Een datacollectiesysteem is hierbij cruciaal en vraagt overheidsondersteuning.

woensdag, 3 oktober, 2012 - 11:14

Het gebruik van antibiotica bij dieren is in 2011 niet gedaald. De lichte stijging van het totaalverbruik per kilo biomassa is zelfs verontrustend, lezen we in het derde BelVet-SAC rapport. Het verbruik van antimicrobiële premixen daalde (-3,9%), maar het geneesmiddelenverbruik steeg met 0,9 procent. Dat het gebruik van gemedicineerd diervoeder voor het eerst in vier jaar daalt, is wel positief.

dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:06

Vanaf juni 2012 werd o.a. het gebruik van ZnO in varkensvoeder als mogelijk alternatief voor antibiotica bestudeerd. Hierbij werden o.a. ecologische aspecten en vragen betreffende de dosering behandeld.

dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:04

Verschenen in het Landbouwleven dd 02/10/2012

dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:01

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 een aantal strategische objectieven vooropgesteld.

Één van de objectieven bestaat uit het opmaken van een studierapport over de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige datacollectie systemen om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in kaart te brengen met als doel te komen tot een elektronische gegevensbank.

maandag, 1 oktober, 2012 - 11:32

Derde BelVet-SAC rapport over antibioticumgebruik bij dieren in België (2011) beschikbaar.

Het totaal gebruik van antibiotica bij dieren in 2011 is gelijk gebleven aan 2010, uitgedrukt per kg geproduceerde biomassa is er zelfs een lichte stijging merkbaar.

dinsdag, 25 september, 2012 - 10:20

Ziekenhuisbacteriën - microben die resistent zijn tegen een of meer antibiotica - vormen een toenemende dreiging voor de volksgezondheid. Ze worden zo genoemd omdat ze vooral binnen de ziekenhuismuren ontstaan - logisch, want daar worden veel antibiotica gebruikt. Het lijkt er echter op dat we een belangrijk broeinest over het hoofd zien, want ook in de bodem wemelt het van de resistente bacteriën.

maandag, 17 september, 2012 - 08:35

Duitsland begonnen met Antibioticamonitoring.

dinsdag, 4 september, 2012 - 14:55

Antibioticumresistentie zit in de bodem

verschenen in de ARTSENKRANT van vrijdag 31 augustus 2012 nr.2257 op pagina 14

Pagina's