vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:51

In 2014 werd de eenheid AMCRA opgericht die instaat voor de analyse van de antibioticagebruiksdata en de kwantificatie van het antibioticagebruik op het niveau van de individuele veehouderij. Maar waarom en hoe wordt antibioticagebruik nu alweer gemeten? Wat is de veel besproken BD100 nu eigenlijk en welke rol speelt deze in het benchmarken en reduceren van het antibioticagebruik?

vrijdag, 27 oktober, 2017 - 14:49

Kom een kijkje nemen naar de stand van AMCRA op Expovet op 28 en 29 oktober! We beantwoorden al uw vragen over het huidig antibioticabeleid bij dieren in België.

dinsdag, 5 september, 2017 - 13:34

Op 28 juli 2017 werd het tweede JIACRA rapport (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis) gepubliceerd. Het is gebaseerd op data verzameld in de Europese lidstaten in de periode 2013-2015. In de analyses werd gefocust op pathogenen relevant voor de volksgezondheid en werd de relatie tussen gebruik en resistentie onderzocht vanuit een “One Health” perspectief.

dinsdag, 5 september, 2017 - 13:33

De Europese Commissie heeft op 29 juni een nieuw actieplan voor de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) aangekondigd. Binnen het nieuwe plan kunnen drie belangrijke algemene doelstellingen geïdentificeerd worden: 1) van de EU de “best practice” regio maken; 2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren; 3) het belang van de strijd tegen AMR wereldwijd promoten.

dinsdag, 5 september, 2017 - 13:31

Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt.

dinsdag, 5 september, 2017 - 13:29

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent werd door AMCRA een som t.w.v. €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend aan Jade Bokma voor haar werk met titel ‘Risicofactoren voor antibioticumgebruik bij witvleeskalveren’.

woensdag, 5 juli, 2017 - 10:23

Eén jaar na de ondertekening van het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector”, heeft de Adviesraad van AMCRA plaatsgevonden. Volgens de traditie werden de verkoopcijfers van antibiotica in de diergeneeskunde in België van 2016 meegedeeld, evenals de resultaten van de monitoring van antibioticaresistentie bij indicatorbacteriën van productiedieren in België. Dit jaar hebben ook de ondertekenaars van het “Antibioticaconvenant van de dierlijke sector” (federale overheden, sectororganisaties, andere deelnemende organisaties en AMCRA), die zich engageerden voor het behalen van de reductiedoelstellingen van Visie 2020 van AMCRA, hun genomen inspanningen meedelen. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten tijdens het eerste jaar na de ondertekening van het AB Convenant kan gelezen worden in een publiek rapport

De presentaties van deze adviesraad kunnen gedownload worden.

maandag, 15 mei, 2017 - 13:05

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt sinds 2005 een lijst op met antibiotica die van kritisch belang zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij de mens. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien en eventueel aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen in het voorkomen van antibioticaresistentie en het belang van een therapie bij de mens.

maandag, 15 mei, 2017 - 13:00

AMCRA verspreidt de komende maanden een poster en strip van Suske en Wiske waarin het belang van een correct antibioticagebruik door Professor Barabas wordt uitgelegd. Gebruik van antibiotica leidt namelijk tot de ontwikkeling van resistentie bij bacteriën. Daarom moet ongepast gebruik vermeden worden. De “Tante Biotica” strip en poster worden bezorgd aan dierenartsen voor gezelschapsdieren. Dierenartsen spelen, net zoals artsen, een belangrijke rol in een verantwoord antibioticagebruik.

vrijdag, 21 april, 2017 - 15:01

Het Visie 2020 plan van AMCRA en de leden-sectoren beschrijft ‘Ieder bedrijf een plan’ als één van de actiepunten om een verminderd antibioticagebruik te realiseren bij dieren in België.

Pagina's