Advies depot gezelschapsdieren

Advies depot gezelschapsdieren

De leden van de werkgroep 'Gezelschapsdieren' van AMCRA formuleerden recent hun argumenten voor het behoud van het depot en het verschaffingsrecht  voor de dierenarts voor gezelschapsdieren. Het in depot houden en verschaffen van antibiotica werden aan een aantal voorwaarden gekoppeld.

Nederlands