ADVIES DEPOT VOOR DIERENARTS EN VEEHOUDER

De stuurgroep van AMCRA gaf voor het werkjaar 2013 als één van de doelstellingen, het formuleren van voorstellen omtrent de uitbreiding van de voorwaarden vervat onder hoofdstukken II, III en IV van het KB van 23 mei 2000. Deze hoofdstukken betreffen de voorwaarden voor het verwerven, het in depot houden, het verschaffen, het toedienen en het voorschrijven van geneesmiddelen door de dierenarts, en het bezitten en toedienen van geneesmiddelen door de verantwoordelijke voor de dieren. Hiertoe werd door AMCRA een werkgroep opgericht.

In onderstaand document wordt de rol toegelicht van enerzijds de dierenarts als beheerder van een depot diergeneesmiddelen en als toediener, voorschrijver en verschaffer van diergeneesmiddelen en van anderzijds de veehouder als beheerder van een voorraad geneesmiddelen en toediener ervan. Vervolgens worden aanbevelingen en adviezen over de voorwaarden tot enerzijds het depot-, toedienings- en verschaffingsrecht voor de dierenarts en anderzijds over het voorraad- en gebruiksrecht bij de veehouder achtereenvolgens uiteengezet in het kader van verantwoord gebruik van antibacteriële middelen.