Advies depot gezelschapsdieren

De leden van de werkgroep 'Gezelschapsdieren' van AMCRA formuleerden recent hun argumenten voor het behoud van het depot en het verschaffingsrecht  voor de dierenarts voor gezelschapsdieren. Het in depot houden en verschaffen van antibiotica werden aan een aantal voorwaarden gekoppeld.

Voorwaarden voor het behoud van het depot- en verschaffingsrecht:

1. Transparantie met betrekking tot voorschrijven en verschaffen van antibiotica via een centrale datacollectie.

Belangrijk is wel dat bij de organisatie van de datacollectie, de analyse en daaropvolgende 'benchmarking' rekening gehouden wordt met grote verschillen in praktijkgrootte die niet gekoppeld kunnen worden aan patiënteenheden zoals bij de grote huisdieren, grote verschillen in gewichtsklasse tussen patiënten en grote verschillen in antibioticagebruik volgens specialisatie.

2. Strengere controle op het toepassen van de cascade voor het toedienen van antibiotica aan gezelschapsdieren.

3. Onderbouwd inzetten van antibiotica, volgens het principe 'enkel indien nodig'.

Bijkomende diagnostische testen, zoals microscopie, cultuur en antibioticagevoeligheidstesten, zijn aangewezen om de klinische diagnose te ondersteunen. Dit geldt in  het bijzonder voor de kritisch belangrijkste antibiotica voor de humane geneeskunde, nl. de quinolones en de 3de-4de generatie cephalosporines.

4. Opleiding van (kandidaat-)dierenartsen met betrekking tot verantwoord en onderbouwd gebruik van antibiotica.

Periodieke bijscholingen moeten in de opleidingsnoden voorzien na afstuderen. De dierenarts kan een belangrijke rol spelen bij het sensibiliseren van de diereigenaar om antibiotica op een verantwoorde manier en enkel mits opvolging van de therapie door een dierenarts, in te zetten.