Advies datacollectie gemedicineerde voeders

De stuurgroep van AMCRA gaf voor het werkjaar 2013 als één van de doelstellingen,het formuleren van voorstellen omtrent de uitbreiding van hoofdstukken III ‘voorschrift van gemedicineerde voeders’ en V ‘gebruik van gemedicineerde voeders’ van het KB van 21 december 2006. De uitbreiding van hoofdstukken III en V heeft als doel het centraal elektronisch verzamelen van de voorschriften van gemedicineerde voeders.

De geformuleerde voorstellen hebben enkel betrekking op de gegevensverzameling van de voorschriften en het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders. Deze doelstelling kadert immers binnen de realisatie van een duurzaam antibioticabeleid.

Hiertoe werd door AMCRA een werkgroep opgericht. In onderstaand document worden voorstellen tot aanpassing van bovengenoemde hoofdstukken opgesomd.