ADVIES DATACOLLECTIE

Het advies datacollectie werd uitgewerkt door de werkgroep datacollectie en werd ter beschikking gesteld voor de overheid sedert september 2012. De opdracht voor de werkgroep omvatte het opmaken van een studierapport over de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige datacollectie systemen om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in kaart te brengen met als doel te komen tot een elektronische gegevensbank.

Op basis van het advies kunnen de nodige voorbereidingen getroffen worden door betrokken organisaties om op korte termijn een datacollectie systeem te ontwikkelen. De Raad van Bestuur van AMCRA is er immers van overtuigd dat het opzetten van een elektronische gegevensbank een absolute prioriteit is. Enerzijds vanuit het oogpunt dat het collecteren en verwerken van data een zekere tijd nodig heeft om tot betrouwbare resultaten te komen, en anderzijds omdat het realiseren van een dergelijke gegevensbank de nodige mandagen in beslag zal nemen voor ontwikkelaars.