Onze missie

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheiden het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Lees hier meer over wat we doen

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!

De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België. Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft.

Nederlands

AMCRA adviseert over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide bij gespeende biggen voor de preventie van speendiarree

Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)’ gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu.

Nederlands

ROADSHOW op 17/01/2018 : dierenartsenkring Rivierenland

AMCRA organiseert in samenwerking met de dierenartsenkring Rivierenland een roadshow voor dierenartsen op 17 januari 2018 van 20u30 tot 23u.

De roadshow gaat door te Rumst in restaurant A Mano (Antwerpsesteenweg 96, 2840 Rumst).

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Nederlands

AMCRA werft aan: tweetalig administratief medewerker (m/v) – deeltijds (50%)

Ter versterking van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals, www.amcra.be) zijn wij op zoek naar een deeltijds  tweetalig administratief medewerker (m/v). AMCRA heeft de juridische vorm van een vzw en werkt in opdracht van de federale overheid en de betrokken sectoren.  

Uw functie

Nederlands

AMCRA werft aan: 100% Data-analist (m/v)

Ter versterking van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals, www.amcra.be) zijn wij op zoek naar een 100% data-analist (m/v) binnen de ‘wetenschappelijke eenheid’ van AMCRA. Deze eenheid staat in voor de benchmarking en rapportering van diergeneeskundig antibioticagebruik op bedrijfsniveau in opdracht van nationale en sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘Bigame’).

Nederlands

WHO roept op tot de stopzetting van het preventief gebruik van antibiotica

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation - WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor mensen, bij voedselproducerende dieren. Deze richtlijnen omvatten een verminderd gebruik bij voedselproducerende dieren van alle antibiotica van belang voor de volksgezondheid, geen gebruik van antibiotica voor preventieve redenen (= zonder voorafgaande diagnose van ziekte) en geen gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica.

Nederlands

Debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet

AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

Nederlands

AMCRA KRIJGT EXTRA MIDDELEN VAN DE VEEHOUDERIJ VOOR DE STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE

Vorige week hebben de voorzitters van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Tom Auwers, en van het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), Jeroen Dewulf, een conventie ondertekend die jaarlijks voor een periode van vier jaar € 800.000 ter beschikking stelt van het AMCRA voor de strijd tegen antibioticaresistentie in de veehouderij. Dit bedrag wordt voorzien vanuit het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten.

Nederlands

PERSBERICHT 13-19 NOVEMBER 2017 - INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR GOED GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken.  Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Nederlands

Pagina's